Παρουσίαση εταιρείας

Πέρα από την δραστηριοποίηση της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, ασχολούμαστε και με την τοποθέτηση θυρών εισόδου καθώς και κυλιόμενων κλιμάκων.

Συνεργαζόμαστε με την πολυεθνική εταιρεία κατασκευής ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, ΚΛΕΕΜΑΝΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ της οποίας είμαστε ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, καθώς και με την RECORD ΕΛΒΕΤΙΑΣ για τις αυτόματες πόρτες εισόδου.

Έτσι κάθε εγκατάσταση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο της αντίστοιχης εταιρείας χωρίς να υπάρχει ποτέ φόβος για το ενδεχόμενο έλλειψης ανταλλακτικών.

Σήμερα η επιχείρησης μας διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία με μηχανογραφημένη τιμολόγηση. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό 12 ατόμων ειδικευμένων Τεχνικών Ανελκυστήρων, με πολυετή προϋπηρεσία και πείρα στον συγκεκριμένο χώρο . Έχει στην κατοχή της 9 μεταφορικά μέσα (1 γερανοφόρο φορτηγό, 2 φορτηγά, 3 κλουβάκια και 3 μοτοποδήλατα), καθώς και μία πλήρως εφοδιασμένη αποθήκη ανταλλακτικών (400 τ.μ.) για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Επίσης πολύ σημαντική είναι η ενδοεπικοινωνία των τεχνικών μας, καθιστώντας έτσι εφικτή την άμεση ανταπόκριση μας σε οποιαδήποτε βλάβη προκύψει σε 24ώρη βάση.